Prawo i finanse
Ustawa o imprezach turystycznych dotyczy również hotelarzy. źródło: Horecanet.pl
2018.05.09 09:47 dodane przez Admin

Jak podaje portal Horecanet.pl - W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Będzie obowiązywała wszystkie polskie przedsiębiorstwa oferujące, sprzedające i realizujące takie imprezy turystyczne i powiązane usługi na terenie kraju, a także za granicą.

 

Nowe regulacje są skierowane nie tylko do biur podróży, ale mogą dotyczyć również właścicieli obiektów noclegowych. IGHP rozpoczyna cykl szkoleń dla hotelarzy, szczególnie tych, którzy oprócz noclegu, oferują gościom dodatkowe usługi...

 

Czytaj więcej...:

http://www.horecanet.pl/Ustawa-o-imprezach-turystycznych-dotyczy-rowniez-h,wiadomosc,9,maj,2018.aspx


PRAWO: Dane gości pod ochroną. źródło: Horecanet.pl
2016.10.17 09:26 dodane przez Admin

Jak podaje portal Horecanet.pl - Hotelarstwo jest branżą, w której przetwarzanie danych osobowych ma szczególny wymiar. Na każdym etapie kontaktu z gościem, informacje te są w taki, czy inny sposób zbierane, magazynowane i przetwarzane. Jak zatem obchodzić się z tak wrażliwymi danymi, i jak nowe regulacje prawne w tym zakresie wpłyną na działalność naszego biznesu?

Co więcej dane osobowe gościa są na ogół przekazywane przez podmioty trzecie, jak OTA, wholesalerzy,
pośrednicy, touroperatorzy i inne firmy dokonujące rezerwacji. Mówimy tutaj tylko o rynku transientowym, gdzie wrażliwe dane przechodzą przez szereg systemów, firm, aby w końcu zostały przetworzone przez nasze wewnętrzne systemy PMS...

 

Czytaj więcej...

http://www.horecanet.pl/PRAWO--Dane-gosci-pod-ochrona,wiadomosc,14,pazdziernik,2016.aspx

 

 


Hotelarze, zmiany w prawie! źródło: Horecanet.pl
2016.04.20 09:34 dodane przez Admin

Jak podaje portal Horecanet.pl - Sześć miesięcy po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, weszło ono w życie. W dokumencie pojawiło się kilka zmian ważnych dla inwestorów i właścicieli.

Dla tych pierwszych ważną zmianą jest ta dotycząca uzyskania opinii przeciwpożarowej. Dotychczas musiał przygotować ją komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, od teraz może to być opinia również osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej...

 

Czytaj więcej...

http://www.horecanet.pl/Wiadomosci/2016/kwiecien/20/Hotelarze,-zmiany-w-prawie!.aspx

 

 


Zagraniczny kontrahent a podatek. źródło: Horecanet.pl
2015.07.27 09:00 dodane przez Admin

Jak podaje portal Horecanet.pl - W tym przypadku ustawy nakładają dodatkowe obowiązki, takie jak pobór podatku u źródła na gruncie podatku dochodowego oraz rozliczenie importu usług na gruncie podatku od towarów i usług. Ich prawidłowe rozliczenie wciąż sprawia hotelarzom wiele problemów. Dlatego warto przyjrzeć się zasadom jakie im towarzyszą, szczególnie, że z 1 stycznia br. uległy one niekorzystnym zmianom.

Rozpoczynając współpracę z zagranicznym kontrahentem należy pamiętać, iż przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851), ustawy z z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadzają inne zasady rozliczania transakcji z polskimi, a inne z zagranicznymi kontrahentami...

 

Czytaj więcej...

http://www.horecanet.pl/Wiadomosci/2015/lipiec/24/Zagraniczny-kontrahent,-a-podatek.aspx


Działania IGHP w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o kartach płatniczych. źródło: ighp.pl i e-hotelarz.pl
2015.07.09 13:59 dodane przez Admin

Jak podaje portal ighp.pl e-hotelarz.pl za Zarządem IGHP: Szanowni Państwo, członkowie IGHP Chciałbym poinformować, o działaniach podjętych w ostatnich dniach przez IGHP w związku z przygotowywaną nowelizacją ustawy o kartach płatniczych. Projekt zmian, ogłoszony 24 czerwca br. na stronie internetowej Sejmu, miałby dotyczyć uprzywilejowania warunków działania na rynku polskim American Express i Diners Club, które to organizacje pobierają niepodlegające ograniczeniom prowizje od transakcji opłacanych ich kartami. Pozostałe dwie organizacje: Mastercard i Visa posiadają takie ograniczenia w zakresie pobieranych opłat na poziomie 0,3%. W praktyce prowizja American Express i Diners Club wynosi dziś ok. 3% wartości transakcji. Naszym zdaniem uprzywilejowanie tych dwóch organizacji spowoduje zwiększenie liczby tych kart na rynku.  Za ich pośrednictwem realizowane będą transakcje w hotelach, a skoro prowizje są ok. 10-krotnie wyższe od stosowanych przez Mastercard i Visa, koszty hoteli również wzrosną. Dodatkowo, nasze obawy wzbudził pośpieszny tryb, w jakim ustawa ta jest procedowana (z inicjatywy poselskiej i bez konsultacji społecznych). Planowane poddanie pod głosowanie zmian do ustawy już w lipcu, podczas gdy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 23.06.br. wzbudza nasz niepokój i spowodował reakcję IGHP poprzez wyrażenie na piśmie naszego negatywnego stanowiska, które zostało przesłane na ręce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Marszałek Sejmu. Kopia pisma została również skierowana do Tomasza Jędrzejczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Mamy nadzieję, że nasze działanie wspólne z innymi podmiotami i organizacjami, które również dostrzegły problem, doprowadzi do przerwania prac legislacyjnych nad projektem  ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych ewidentnie łamiącą zasady konkurencji, szczególnie pogarszając warunki ekonomiczne w branży hotelowej i restauracyjnej w naszym kraju. Zarząd  IGHP

 Czytaj więcej...

http://www.ighp.pl/aktualnoscihotelarskie/dzialania-izby---aktualnosci/art,130,izba-gospodarcza-hotelarstwa-polskiego-sprzeciwia-sie-zmianie-ustawy-o-uslugach-platniczych-.html

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=32044

 

 

 

 

1 2 ... 17 następna